Scroll ⬇️ or click here for the English Text

Ni yw’r Eglwys yng Nghymru (Anglicanaidd) sy’n gwasanaethu Duw yng nghymunedau Biwmares, Llangoed, Penmon a Llanddona ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru

Mae gennym adeiladau eglwysig yn:

 • Biwmares
 • Llangoed
 • Penmon
 • Llaniestyn
 • Llanddona
 • Llanfihangel Dyn Sylwi

Mae croeso i chi ymuno â ni ar unrhyw adeg!

We are the Church in Wales (Anglican) serving God in the communities of Beaumaris, Llangoed, Penmon and Llanddona on Anglesey in North Wales.

We have church buildings in:

 • Beaumaris
 • Llangoed
 • Penmon
 • Llaniestyn
 • Llanddona
 • Llanfihangel Dyn Sylwi

You are more than welcome to join us at any time!