Categories
News

Eglwys Llaniestyn Gwaith atgyweirio’n dechrau ☩ St Iestyn’s Church Repair works begin

Diolch i lawer o waith godi arian yn lleol ynglŷn â rhodd hael, rydym wedi gallu dechrau rhan gyntaf y gwaith atgyweirio yn Eglwys Sant Iestyn, Llaniestyn. Thanks to much local fundraising and a generous gift, we have been able to start the first stage of the repair works at St Iestyn’s Church, Llaniestyn.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sgroliwch ⬇️ neu cliciwch yma am y testun yn y Gymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

It is anticipated that the work will continue through April and into May.

In the meantime, with the start of the new champing season in Llanddona, services in Llaniestyn and Llanddona will be transferring temporarily to Llanfihangel Din Sylwy – with the Easter Day Communion service there at 09:30 on 9 April.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn parhau trwy fis Ebrill ac i mewn i fis Mai.

Yn y cyfamser, gyda dechrau’r tymor llampio newydd yn Llanddona, bydd gwasanaethau yn Llaniestyn a Llanddona yn trosglwyddo dros dro i Eglwys Llanfihangel Din Sylwy – gyda gwasanaeth Cymun bore Sul y Pasg yno am 09:30 ar 9 Ebrill.