Categories
News

Easter Day 2023 Sul y Pasg

Come and celebrate Jesus’ resurrection with us ☩ Dewch i ddathlu atgyfodiad Iesu gyda ni

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sgroliwch ⬇️ neu cliciwch yma am y testun yn y Gymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

On Easter Day, come and celebrate Easter Day as the sun rises!

The first account of Jesus’ resurrection was early in the morning, just after sunrise, so in many places there is a tradition of a vigil or sunrise service on Easter morning. If the weather is good, there will be a simple service on the beach at Lleiniog at 5.45am. Wrap up warm, bring a chair and a flask and give thanks for the Resurrection as we listen to the story of Easter. (Plan B, is to hold this service in Llangoed Church, if the weather is unfavourable!!!)

Directions to Lleiniog Beach are here and Llangoed Church here

On Easter Day we also celebrate the Resurrection with Communion services around the church communities of Bro Seiriol:

Please do come and encourage others to join us as well!

Wishing you a very blessed Easter!

For more information : Robert 07789625225 /email

Ar fore’r Pasg, dewch i ddathlu wrth i’r haul godi!

Daeth adroddiad cyntaf am atgyfodiad Iesu yn gynnar yn y bore, ychydig ar ôl codiad haul, felly mewn llawer o leoedd mae traddodiad o wylnos neu wasanaeth wrth i’r haul codi ar fore’r Pasg. Os bydd y tywydd yn braf, bydd gwasanaeth syml ar draeth Lleiniog am 5.45yb. Gwisgwch yn gynnes, dewch â chadair a fflasg a diolchwch am yr Atgyfodiad wrth i ni wrando ar hanes y Pasg. (Cynllun B, yw cynnal y gwasanaeth yma yn Eglwys Llangoed, os bydd y tywydd yn anffafriol!!!)

Cyfarwyddiadau i Draeth Lleiniog yma ac Eglwys Llangoed yma

Ar Sul y Pasg dathlwn yr Atgyfodiad gyda gwasanaethau Cymun o amgylch cymundau eglwysi Bro Seiriol:

Cofiwch ddod ac annog eraill i ymuno â ni hefyd!

Hefyd, daeth adroddiad cyntaf am atgyfodiad Iesu yn gynnar yn y bore, ychydig ar ôl codiad haul, felly mewn llawer o leoedd mae traddodiad o wylnos neu wasanaeth wrth i’r haul codi ar fore’r Pasg. Os bydd y tywydd yn braf, bydd gwasanaeth syml ar draeth Lleiniog am 5.45yb. Gwisgwch yn gynnes, dewch â chadair a fflasg a diolchwch am yr Atgyfodiad wrth i ni wrando ar hanes y Pasg. (Cynllun B, yw cynnal y gwasanaeth yma yn Eglwys Llangoed, os bydd y tywydd yn anffafriol!!!)

Mae cyfeiriadau i Draeth Lleiniog yma ac Eglwys Llangoed yma.

Gan ddymuno Pasg bendithiol iawn i chi!

Mwy o wybodaeth : Robert 07789625225 / email