Categories
News

Walk of Witness 2023 Taith o Dystiolaeth

Tomorrow (7th April) in Beaumaris, we have our annual Good Friday Walk of Witness. Yfory (7 Ebrill) ym Miwmares, mae gennym ein Taith Gerdded o Dystiolaeth flynyddol ar gyfer Dydd Gwener y Groglith

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sgroliwch ⬇️ neu cliciwch yma am y testun yn y Gymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Tomorrow (7/4) in Beaumaris, we have our annual Good Friday Walk of Witness.

Christian people from around our town and area will be coming together to hear the story of Jesus’ final hours at different locations around the town, finishing on a small slope that overlooks Beaumaris. The Archbishop of Wales, the Most Rev’d Andrew John, will be joining us for the Walk of Witness this year.

We start in the Church of St Mary & Nicholas, Beaumaris at 10am and pause in

 • The Church Graden
 • Beaumaris Gaol
 • Capel y Drindod
 • Oasis Church
 • Our Lady’s Church – Beaumaris’ Roman Catholic Church
 • Beaumaris Courthouse

and we finish on Mount Field.

Please wear stout footwear and be prepared if it rains!

All are welcome to join us!

For more information : Robert 07789625225 / email

The Most Rev’d Andrew John, Archbishop of Wales

Bydd pobl Gristnogol o’n tref a’n hardal yn dod at ei gilydd i glywed hanes oriau olaf Iesu mewn gwahanol leoliadau o gwmpas y dref, gan orffen ar lethr bach sy’n edrych dros Fiwmares. Bydd Archesgob Cymru. y Parchedicaf Andrew John, yn ymuno â ni ar gyfer ein Taith o Dystiolaeth eleni.

Dechreuwn yn Eglwys y Santes Fair a Nicholas, Biwmares am 10yb ac yn aros yn

 • Gardd yr Eglwys
 • Carchar Biwmares
 • Capel y Drindod
 • Eglwys Oasis
 • Eglwys Ein Harglwyddes – Eglwys Gatholig Rufeinig Biwmares
 • Llys Biwmares

ac yn gorffen ar y Mwnt.

Gwisgwch esgidiau cryf a byddwch yn barod petai’n glawio!

Mae croeso cynnes i bawb ymuno â ni!

Mwy o wybodaeth : Robert 07789625225 / email