Categories
News

Bank Holiday on Llanddona Beach

On Bank Holiday Monday a fun time was had by all on Llanddona Beach at the annual sand castle and sand sculpture competition.

Categories
News

Gwasanaeth Gŵyl Biwmares 28/5/2023 Beaumaris Festival Service

Croeso cynnes i bawb! Dewch i fwynhau’r gwasanaeth arbennig hwn. All are welcome! Please do come to enjoy this special service.

Categories
News

Taith Eglwys Agored ☩ 7/5/23 ☩ Open Church Walk

Mynwent Llaniestyn ☩ Llanddona LL58 8YG ☩ Llaniestyn Cemetery

Categories
News

Synfyfyrio Mewn Gerddi ☩ 28/4/2023 ☩ Garden Reflections

Join us for our reflections in different gardens during the year using a simple format following the footsteps of the Desert fathers and Celtic saints. Ymunwch ȃ ni yn ein cyfres o gyfarfodydd synfyfyrio mewn amryw o erddi trwy’r flwyddyn, gan ddefnyddio patrwm syml wrth i ni ddilyn ȏl traed tadau’r anialwch a’r seintiau.

Categories
News

Eglwys Llaniestyn Gwaith atgyweirio’n dechrau ☩ St Iestyn’s Church Repair works begin

Diolch i lawer o waith godi arian yn lleol ynglŷn â rhodd hael, rydym wedi gallu dechrau rhan gyntaf y gwaith atgyweirio yn Eglwys Sant Iestyn, Llaniestyn. Thanks to much local fundraising and a generous gift, we have been able to start the first stage of the repair works at St Iestyn’s Church, Llaniestyn.

Categories
News

Easter Day 2023 Sul y Pasg

Come and celebrate Jesus’ resurrection with us ☩ Dewch i ddathlu atgyfodiad Iesu gyda ni

Categories
News

Walk of Witness 2023 Taith o Dystiolaeth

Tomorrow (7th April) in Beaumaris, we have our annual Good Friday Walk of Witness. Yfory (7 Ebrill) ym Miwmares, mae gennym ein Taith Gerdded o Dystiolaeth flynyddol ar gyfer Dydd Gwener y Groglith