Categories
News

Synfyfyrio Mewn Gerddi ☩ 28/4/2023 ☩ Garden Reflections

Join us for our reflections in different gardens during the year using a simple format following the footsteps of the Desert fathers and Celtic saints. Ymunwch ȃ ni yn ein cyfres o gyfarfodydd synfyfyrio mewn amryw o erddi trwy’r flwyddyn, gan ddefnyddio patrwm syml wrth i ni ddilyn ȏl traed tadau’r anialwch a’r seintiau.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sgroliwch ⬇️ neu cliciwch yma am y Testun yn y Gymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Open to all – you do not have to be a member of any church just someone open to exploring this kind of meditation/contemplative prayer and time of mindful reflection.

Contemplation “…. is known in the Christian tradition as living in the present moment and in other traditions as mindfulness”

Brother Ramon

Brother Ramon was an Anglican Franciscan friar who lived as a hermit for the latter part of his life including near Aberdaron on the Llŷn

“In essence, contemplative prayer is simply a wordless, trusting opening of self to the divine presence. Far from being advanced, it is about the simplest form of prayer there is. Children recognize it instantly … perhaps because … silence is God’s first language”

Cynthia Bourgeault

Cynthia Bourgeault, Centering Prayer and Inner Awakening (Cowley Publications: 2004), 4‒5.

When?

Friday mornings 11-12 noon. We will start and finish with a cuppa and after a short settling down exercise and reading to set the theme we will have 20 minutes or so of silent reflection/contemplation. Guidance will be given if required.

Upcoming Dates

  • 28 April
  • 26 May (Thursday)
  • 16 June
  • 7 July
  • 28 July

Questions?

Wendy – 0779 4455796 / [email protected]

Yn agored i bawb – does dim rhaid i chi fod yn aelod o unrhyw eglwys – dim ond eich bod yn agored i chwilio’r math hwn o fyfyrdod/gweddi synfyfyriol ynghyd ȃ myfyrio ystyriol.

“Yn ei hanfod, mae gweddi sylwgar yn gofyn i chi ymddiried ac agor eich hunain heb eiriau i’r presenoldeb dwyfol. Nid yw’n gymhleth, dyma’r ffurf symlaf o weddi sy’n bodoli. Mae plant yn ei adnabod ar unwaith … efallai oherwydd … distawrwydd yw iaith gyntaf Duw”

Cynthia Bourgeault

Cynthia Bourgeault, Gweddi sy’n Canoli a Deffroad Mewnol (Cyhoeddiadau Cowley: 2004), 4‒5.

Pryd?

Boreau Gwener 11 y.b. – hanner dydd. Byddwn yn cychwyn a gorffen gyda phaned. Wedyn, byddwn yn sefydlu’r thema drwy ymarfer byr a darlleniad er mwyn distewi’r medddwl. Yn dilyn hyn, fe fydd oddeutu 20 munud o synfyfyrio distaw. Bydd cymorth ar gael os bydd angen.

Dyddiadau sydd ar y gweill

  • 28 Ebrill
  • 26 Mai (Dydd Iau)
  • 16 Mehefin
  • 7 Gorffennaf
  • 28 Gorffennaf

Cwestiynau?

Wendy (0779 4455796 / [email protected])